Reseräkningsprogram

Det finns flera olika system och reseräkningsprogram för företagets reseräkningar och kvitton. Oftast är ett program bättre än blankett eller Excel. Vilket program som är bäst beror på företagets storlek samt individuella behov.

Många program har möjlighet att attestera direkt i programmet, vilket sparar tid för anställda och chefer. Dessutom finns regler för traktamenten, valutakurser och representation etc. direkt i programmet. Det går också att spara kvitton i programmet med företagets scanner.

Två vanliga reseräkningsprogram

Här är två vanliga reseräkningssystem. Klicka in på deras webbsidor och läs mer.

Skovik

Kvitto

Flex

Kvitto