Reseräkningar

Representation

Representation kan inte hanteras som en vanlig kostnad. Här finns information och räkneexempel för att beräkna representation korrekt. Representation

Traktamente

Traktamente ska ge kompensation för ökade utgifter under en tjänsteresa. Reglerna kring traktamente kan ibland upplevas krångliga, nedan finner du information och räkneexempel för att göra det enklare. Traktamente

Reseräkningsprogram

Det finns flera olika reseräkningsprogram som passar olika företag. Nedan finner du information om reseräkningsprogram samt vilka funktioner som är vanligt förekommande. Reseräkningsprogram

Effektiv administration

Tips för att förenkla och effektivisera administrationen kring reseräkningar och kvitton. Effektiv administration